نخست وزیر اسرائیل در توئیتی نوشت: "جهان امروز مکانی امن‌تر شده است."

نخست وزیر اسرائیل در توئیتی نوشت: "جهان امروز مکانی امن‌تر شده است."