بنا بر اعلام کاخ الیزه، نخست‌وزیر فرانسه امروز جمعه از سمت خود کناره‌گیری کرد.

بنا بر اعلام کاخ الیزه، نخست‌وزیر فرانسه امروز جمعه از سمت خود کناره‌گیری کرد.