منابع رسانه‌ای از استعفای «ادوارد فیلیپ» نخست‌وزیر فرانسه از منصب نخست‌وزیری خبر دادند.

منابع رسانه‌ای از استعفای «ادوارد فیلیپ» نخست‌وزیر فرانسه از منصب نخست‌وزیری خبر دادند.