سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان هم‌زمان در تهران و اصفهان، جمعه ۱۶ مهرماه مقارن با روز جهانی کودک آغاز به کار کرد.

سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان هم‌زمان در تهران و اصفهان، جمعه ۱۶ مهرماه مقارن با روز جهانی کودک آغاز به کار کرد.

سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان
نشست خبری عوامل فیلم سینمایی «پسران دریا» در سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان
استقبال از عوامل فیلم سینمایی «پسران دریا» در سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان
مونا فرجاد در سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان
سید جواد هاشمی در سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان
افشین هاشمی در سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان
سی و‌ چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان