اقتصادنیوز: وزیر خارجه چین امروز با همتای اوکراینی خود در نیویورک دیدار و گفت‌و گو کرد که این نخستین دیدار این دو مقام از آغاز جنگ اوکراین محسوب می‌شود….

اقتصادنیوز: وزیر خارجه چین امروز با همتای اوکراینی خود در نیویورک دیدار و گفت‌و گو کرد که این نخستین دیدار این دو مقام از آغاز جنگ اوکراین محسوب می‌شود.