تهران- ایرنا- نخستین جشنواره تئاتر هامون با اعلام برگزیدگان خود به کار خود پایان داد.

تهران- ایرنا- نخستین جشنواره تئاتر هامون با اعلام برگزیدگان خود به کار خود پایان داد.