این نوزاد دختر از مادر مبتلا به کووید – ۱۹ در سلامت کامل به دنیا آمد و هم‌اکنون تحت مراقبت است.

این نوزاد دختر از مادر مبتلا به کووید - ۱۹ در سلامت کامل به دنیا آمد و هم‌اکنون تحت مراقبت است.