تیم ملی فوتبال انگلیس موفق شد در شب رکوردشکنی هری کین برای اولین بار در خاک ایتالیا این تیم را شکست دهد.

تیم ملی فوتبال انگلیس موفق شد در شب رکوردشکنی هری کین برای اولین بار در خاک ایتالیا این تیم را شکست دهد.