صفحه khamenei_reyhaneh در اینستاگرام به مناسبت سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی بخشی از صحبت‌های همسر امام خمینی (ره) را منتشر کرد.

صفحه khamenei_reyhaneh در اینستاگرام به مناسبت سالروز ارتحال بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی بخشی از صحبت‌های همسر امام خمینی (ره) را منتشر کرد.