بدشانسی‌های تمام‌نشدنی تیم مجیدی در دقیقه 13+90در شبی که اتحاد کلباء در دقیقه 103 یک پنالتی را از دست داد، شاگردان مجیدی برابر تیم رده سوم و مدعی قهرمانی الوصل به تساوی رسیدند….

بدشانسی‌های تمام‌نشدنی تیم مجیدی در دقیقه 13+90در شبی که اتحاد کلباء در دقیقه 103 یک پنالتی را از دست داد، شاگردان مجیدی برابر تیم رده سوم و مدعی قهرمانی الوصل به تساوی رسیدند.