سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران با بیان این خبر که آتش سوزی در خیابان آزادی مهار شد،‌ در مورد علت حادثه توضیحاتی ارائه کرد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران با بیان این خبر که آتش سوزی در خیابان آزادی مهار شد،‌ در مورد علت حادثه توضیحاتی ارائه کرد.