معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گلستان گفت: صیادان یک قلاده فوک خزری ماده را که در تور صیادان پره استان در منطقه میانکاله گرفتار شده بود نجات دادند….

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گلستان گفت: صیادان یک قلاده فوک خزری ماده را که در تور صیادان پره استان در منطقه میانکاله گرفتار شده بود نجات دادند.