شهروند تبریزی به همراه خانواده اش از کولاک گردنه صائین نجات یافتند.

شهروند تبریزی به همراه خانواده اش از کولاک گردنه صائین نجات یافتند.