سخنگوی آتش‌نشانی تهران از نجات دو خانم جوانی خبر داد که شب گذشته در قله توچال گرفتار شده بودند.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران از نجات دو خانم جوانی خبر داد که شب گذشته در قله توچال گرفتار شده بودند.