خبرنگار العالم در غزه که درپی بمباران صهیونیست‌ها از مرگ نجات یافته است، این بار به عنوان شاهد مقابل دوربین قرار گرفته است. اسراء البحیصی خبرنگار اعزامی شبکه العالم در غزه که در پی حملات و بمباران هوایی صهیونیست‌ها پس از شهادت یکی از اعضای خانواده‌اش، …

خبرنگار العالم در غزه که درپی بمباران صهیونیست‌ها از مرگ نجات یافته است، این بار به عنوان شاهد مقابل دوربین قرار گرفته است. اسراء البحیصی خبرنگار اعزامی شبکه العالم در غزه که در پی حملات و بمباران هوایی صهیونیست‌ها پس از شهادت یکی از اعضای خانواده‌اش، از مرگ حتمی نجات یافته است و این بار نه به عنوان یک گزارشگر بلکه به عنوان شاهد یک جنایت مقابل دوربین قرار گرفته است.