زاخارووا گفت: نتیجه (مأموریت ایالات متحده در افغانستان) از نظر اهداف اعلام شده صفر است، این نه تنها برای آنها (آمریکایی‌ها) بلکه برای همه ما در وهله اول یک مشکل بزرگ است….

زاخارووا گفت: نتیجه (مأموریت ایالات متحده در افغانستان) از نظر اهداف اعلام شده صفر است، این نه تنها برای آنها (آمریکایی‌ها) بلکه برای همه ما در وهله اول یک مشکل بزرگ است.