پرسپولیس بعد از شکست جنجالی مقابل فولاد، این مرتبه مقابل هوادارانش برابر آلومینیوم اراک بازی می‌کند.

پرسپولیس بعد از شکست جنجالی مقابل فولاد، این مرتبه مقابل هوادارانش برابر آلومینیوم اراک بازی می‌کند.