نتایج کسب آرای شش نامزدهای ریاست جمهوری در شهرستان شهریار
نتایج کسب آرای شش نامزدهای ریاست جمهوری در شهرستان شهریار

شهریاریها به نقل از پایگاه فرمانداری شهریار: اینانلو ریئس ستاد انتخابات شهرستان شهریارضمن قدر دانی از حضور پر شور80 درصدی مردم شریف شهرستان شهریار در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوارهای اسلامی نتایج کسب آرای توسط شش نامزد ریاست جمهوری در شهرستان شهریار را به اعلام نمود .  نام و نام خانوادگی […]

اینانلوشهریاریها به نقل از پایگاه فرمانداری شهریار: اینانلو ریئس ستاد انتخابات شهرستان شهریارضمن قدر دانی از حضور پر شور80 درصدی مردم شریف شهرستان شهریار در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوارهای اسلامی نتایج کسب آرای توسط شش نامزد ریاست جمهوری در شهرستان شهریار را به اعلام نمود .

 نام و نام خانوادگی   –   تعدا رأی

حسن روحانی           148992

محمد باقر قالیباف      62231

سعید جلیلی            27195

محسن رضایی          22418

علی اکبر ولایتی       15637

سید محمد غرضی    3361

جمع کل                 279834

مشارکت مردم         80درصد