نتایج نهایی انتخابات شهرستان‌های غرب استان تهران اعلام شد
نتایج نهایی انتخابات شهرستان‌های غرب استان تهران اعلام شد
تهران- براساس اعلام فرمانداران غرب استان تهران نتایج منتخبین انتخابات شورای اسلامی شهرهای شهریار، رباط‌کریم، ملارد، بهارستان و قدس اعلام شد.

به گزارش شهریاریها ،طاهری فرماندار شهریار پس از پایان فرایند شمارش آرا گفت: انتخابات به عنوان شاخصه و مظهر مردم‌سالاری از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است و در طول این چهار دهه مردم همواره با حضور در صحنه انتخابات، ضمن مایوس ساختن دشمن، سرنوشت سیاسی کشور را تعیین کرده‌اند.

وی گفت: نتیجه انتخابات در شهرهای شهریار، باغستان، اندیشه، وحیدیه، فردوسیه، شاهد شهر و صبا شهر و  به شرح زیر است : براین اساس اسامی ۹ منتخب  و ۶ نفر علی البدل شورای اسلامی شهریار به شهر زیر مشخص شد.

شهریار، اعضای اصلی ۹ نفر و علی البدل ۶ نفر

۱- آقای میلاد اسمعیل زاده نام پدر محمدحسین دارای ۱۱۳۳۹ رای ۲ – آقای فریدون وکیلی نام پدر حکمعلی دارای ۹۱۳۶ رای ۳ – آقای حسین راد نام پدر برات دارای ۸۹۹۰ رای ۴ – آقای داود اخباری نام پدر علی اشرف دارای ۸۸۸۵ رای ۵ – آقای طیب حیدری نام پدر قدرت اله دارای ۸۶۶۵ رای ۶ – آقای علی صادقی نام پدر ولی اله دارای ۸۱۵۲ رای ۷ – آقای میثم قربانی نام پدر منصور دارای ۷۹۲۳ رای ۸ – آقای یوسف قاسم زاده نام پدر جبار دارای ۷۸۴۶ رای ۹ – آقای رضا حاجی نام پدر فرضعلی دارای ۷۳۳۱ رای به عنوان اعضای اصلی و ۱ – آقای مرتضی احمدی نام پدر ارجعلی دارای ۷۲۲۵ رای ۲ – آقای امیر مرادی نام پدر قاسم دارای ۶۷۱۷ رای ۳ – خانم فرشته عابدلو نام پدر اسمعلی دارای ۶۵۵۶ رای ۴ – آقای میثم جعفری نام پدر ابوالفضل دارای ۶۴۲۱ رای ۵ – آقای حکمعلی نجفی نام پدر محمد دارای ۶۰۰۹ رای ۶ – آقای علی مهدور نام پدر حیدر دارای ۵۹۵۲ رای به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر شهریار انتخاب شدند.

باغستان؛ اعضای اصلی ۷ نفر و علی البدال ۵ نفر

اعضای اصلی شورای باغستان ۷ نفر و تعداد اعضای علی البدل آن ۵ نفر می باشد، افراد مشروح زیر : ۱ – آقای رحیم رحیمی اولی قشلاقی نام پدر قدرت دارای ۹۰۶۸ رای ۲ – آقای حمداله علی زاده نام پدر عبد الله دارای ۸۰۶۹ رای ۳ – آقای علی امامی نام پدر اسگندر دارای ۷۹۰۱ رای ۴ – آقای محمد اکبری نام پدر مصطفی دارای ۷۰۱۳ رای ۵ – آقای محرم علی زاده نام پدر روح الله دارای ۶۸۵۰ رای ۶ – آقای محمد کشاورز بخشایش نام پدر ابوالقاسم دارای ۶۸۲۶ رای ۷ – آقای جبار فیضی نام پدر احمددارای ۶۳۰۰ رای به عنوان اعضای اصلی و ۱ – آقای اورجعلی محمدنژاده اتی کندی نام پدرعزیزالله دارای ۶۲۶۷ رای ۲ – آقای سعید علی محمدی نام پدرفیض الله دارای ۶۲۲۲ رای ۳ – آقای کامل آذرگون نام پدرآقاویردی دارای ۴۹۵۲ رای ۴ – آقای سعید منصوریان نام پدرمحسن دارای ۴۹۵۱ رای ۵ – آقای اروج اسدی نام پدرخیرالله دارای ۴۷۲۰ رای به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر باغستان انتخاب شدند.

اندیشه؛ اعضای اصلی ۷ نفر و علی البدل ۵ نفر 

اعضای اصلی شورای اسلانی شهر اندیشه ۷ نفر و تعداد اعضای علی البدل آن ۵ نفر می باشد، افراد مشروح زیر : ۱ – خانم الهام افراشته نام پدر کرمعلی دارای ۵۹۵۷ رای ۲ – آقای مرتضی بهرامی نام پدر براتعلی دارای ۵۸۶۰ رای ۳ – آقای داود سرمست دستک نام پدر رحیم دارای ۵۷۲۴ رای ۴ – آقای عباس رحمانی دعوتی نام پدر حیدرمراد دارای ۵۶۷۶ رای ۵ – آقای بهزاد کاویانی نام پدر محمددارای ۵۳۸۱ رای ۶ – آقای میثم عظیمی نام پدر رضاحسین دارای ۵۰۷۶ رای ۷ – آقای هوشیار دیندار نام پدر حمدالله دارای ۴۹۷۰ رای به عنوان اعضای اصلی و ۱ – آقای رضا رستمی نام پدرمحمد علی دارای ۲۹۷۴ رای ۲ – آقای سعید زینالی نام پدراحد دارای ۲۹۶۷ رای ۳ – آقای غلامرضا سرآبادانی نام پدرعباس دارای ۲۹۶۱ رای ۴ – آقای سیامک غفوریان نام پدرنصرت الله دارای ۲۸۶۸ رای ۵ – آقای مرتضی موسیوند نام پدرمحمد دارای ۲۶۴۶ رای به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر جدید اندیشه انتخاب شدند.

وحیدیه؛ اعضای اصلی ۵ نفر و علی البدل ۳ نفر

اعضای اصلی شورای اسلامی شهر وحیدیه ۵ نفر و تعداد اعضای علی البدل آن ۳ نفر می باشد، افراد مشروح زیر : ۱ – آقای عباس شش دهی راد نام پدر محمد ولی دارای ۴۲۸۹ رای ۲ – آقای محمد بهرامی نام پدر ناصردارای ۳۷۹۱ رای ۳ – خانم محبوبه زرین قلم نام پدر مرتضی دارای ۳۴۹۷ رای ۴ – آقای علیرضا علیرضالو نام پدر علی دارای ۳۳۳۸ رای ۵ – آقای محمدرضا تهی دست نام پدر محمددارای ۲۹۶۲ رای به عنوان اعضای اصلی و ۱ – آقای رضا بغدادی نام پدراحمد دارای ۲۴۵۹ رای ۲ – آقای علی ابراهیمی نام پدرحسین دارای ۲۰۹۳ رای ۳ – آقای علی خزائی نام پدرکرم رضا دارای ۱۵۳۱ رای به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر وحیدیه انتخاب شدند.

فردوسیه؛ اعضای اصلی ۵ نفر و علی البدل ۳ نفر

اعضای اصلی شورای اسلامی  شهر فردوسیه ۵ نفر و تعداد اعضای علی البدل آن ۳ نفر می باشد، افراد مشروح زیر : ۱ – آقای ابراهیم اخباری زاده نام پدر موسی دارای ۶۵۱۸ رای ۲ – آقای مسعود آشکاری نام پدر رسول دارای ۵۶۹۴ رای ۳ – آقای داود کرمی نام پدر عبادالله دارای ۵۶۲۵ رای ۴ – خانم فریبا طاهری کوشش نام پدر آقامعلی دارای ۵۶۱۷ رای ۵ – آقای میثم نجفی نام پدر عباسعلی دارای ۵۱۳۸ رای به عنوان اعضای اصلی و ۱ – آقای میثم نفریه نام پدر احمد دارای ۱۹۴۰ رای ۲ – آقای مهرداد جهان دیده نام پدرجلیل دارای ۱۵۹۲ رای ۳ – خانم عاطفه رسولی نام پدر مصطفی دارای ۱۴۱۵ رای به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر فردوسیه انتخاب شدند.

صباشهر؛ اعضای اصلی ۷ نفر و علی البدل ۵ نفر

اعضای اصلی شورای اسلامی شهر صباشهر ۷ نفر و تعداد اعضای علی البدل آن ۵ نفر می باشد، افراد مشروح زیر : ۱ – آقای حمید حسنی نام پدر صفردارای ۳۳۸۵ رای ۲ – آقای حامد خزائی نام پدر حبیب الله دارای ۳۲۴۰ رای ۳ – آقای وحید جعفری طاووسلو نام پدر بهمن دارای ۳۲۱۸ رای ۴ – آقای هادی رمضانخانی نام پدر ابراهیم دارای ۳۰۹۳ رای ۵ – آقای داود نعیمی نام پدر صمددارای ۲۹۶۱ رای ۶ – خانم فهیمه صالحی نام پدر محرم دارای ۲۶۹۵ رای ۷ – آقای احد قنبری نام پدر حسین دارای ۲۵۸۴ رای به عنوان اعضای اصلی و ۱ – آقای رحمان درویشی نام پدربابا دارای ۲۱۵۸ رای ۲ – آقای محسن جباری نام پدرمحمدجواد دارای ۲۱۳۸ رای ۳ – آقای ابراهیم سلطانمرادی نام پدراژدر دارای ۲۰۵۹ رای ۴ – آقای محمد علیزاده نام پدرضیغم دارای ۲۰۳۵ رای ۵ – آقای حجت اله توسلی نام پدر اعیانعلی دارای ۱۹۲۷ رای به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر صباشهر انتخاب شدند

شاهدشهر؛ اعضای اصلی ۵ نفر و علی البدل ۳ نفر

اعضای اصلی شورای اسلامی شهر شاهد ۵ نفر و تعداد اعضای علی البدل آن ۳ نفر می باشد، افراد مشروح زیر : ۱ – آقای ابراهیم زارع نام پدر حسن دارای ۲۹۱۲ رای ۲ – آقای عباس قنبری نام پدر کریم دارای ۲۹۰۷ رای ۳ – آقای طالب فرهادی نام پدر مرادعلی دارای ۲۳۵۹ رای ۴ – آقای مهدی بهمن زاده نام پدر حسین دارای ۲۰۴۸ رای ۵ – آقای علی پودینه نام پدر عباس دارای ۱۹۳۷ رای به عنوان اعضای اصلی و ۱ – آقای رضا افشار نام پدراسمعیل دارای ۱۷۶۴ رای ۲ – آقای محمدمهدی جهان دیده چهارده نام پدرحسین دارای ۱۵۱۶ رای ۳ – آقای حامد تقی زاده تقی دیزج نام پدرمحمدرضا دارای ۱۳۷۸ رای به عنوان اعضای علی البدل شورای اسلامی شهر شاهدشهر انتخاب شدند.

همچنین رئیس ستاد انتخابات شهرستان رباط کریم از نتایج رسمی ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای رباط کریم، پرند و نصیرشهر در روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه همراه با حضور پر شور شهروندان خبر داد. ونتایج را به شرح زیر اعلام کرد.

رباط کریم، اعضای اصلی هفت نفر و علی البدل ۴ نفر

اسامی اعضای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی  در شهر رباط کریم مشتمل بر هفت کرسی است

اعضای اصلی۱- پریسا ایلانلو۲- فاطمه برآورده۳-منوچهر جعفری۴- محمود معبودی۵- مریم تقوی فرد۶- قاسم زمانیان۷- خسرو نفر

اعضای علی البدل ۱-محمود حدادی-۲ ولی اله قاسملو۳- علی بهارلو۴- محمد تقی قاسمی لو

پرند؛ اعضای اصلی ۷ نفر و اعضای علی البدل ۵ نفر

اسامی اعضای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی در شهر پرند مشتمل بر هفت کرسی ۱ .آقای حسین قهرمانی فرزند محمدحسین دارای ۴۳۷۲ رای ماخوذه. ۲- آقای رحمت الله پایدار فرزند مرتضی دارای ۴۲۷۶ رای ماخوذه -۳ – خانم مینا جعفری فرزند غلامحسن دارای ۴۴۲۲ رای ماخوذه -۴ .آقای محمد محمدنیا فرزند احمد دارای ۴۳۱۲ رای ماخوذه. – ۵- آقای حسین کسمرادی چگینی فرزند غلامعلی دارای ۴۷۱۳ رای ماخوذه – ۶- آقای فضل اهلل چراغی رشنو فرزند علی دارای ۴۹۶۲ رای ماخوذه. ۷- آقای محمدجواد گودرزی فرزند عبدالرضا دارای ۴۴۲۲ رای ماخوذه. ،

عضو علی البدل اول، خانم مرضیه سیف پور فرزند محمد کاظم دارای ۴۴۹۲ رای ماخوذه عضو علی البدل دوم، آقای بهرام رستمی فرزند عیسی دارای ۴۲۹۲ رای ماخوذه. عضو علی البدل سوم، آقای محمدرضا جاللی نسب فرزند علی اصغر دارای ۴۲۷۲ رای ماخوذه. عضو علی البدل چهارم، آقای اکبر رحمن زاده فرزند عباس دارای ۱۳۲۳ رای ماخوذه. عضو علی البدل پنجم، آقای بهنام حسینی فرزند حسین دارای ۱۹۳۴ رای ماخوذه.

نصیر شهر؛ اعضای اصلی ۵ نفر، اعضای علی البدل ۴ نفر

اسامی اعضای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی در شهر نصیر شهر مشتمل بر پنج کرسی است ۱ .آقای علی محمودی مشهور به میانالی فرزند یوسف دارای ۳۲۳۹ رای ماخوذه. ۲ .علی عبدی مشهور به معلم فرزند محمد عیسی دارای ۲۲۹۲ رای ماخوذه. ۳ .آقای مسعود اصغری فرزند قاسم دارای ۲۱۱۹ رای ماخوذه. ۴ .آقای ربعلی عبدی فرزند رمضانعلی دارای ۲۴۶۴ رای ماخوذه. ۵ .آقای محمدرضا تیمورپور کیوی فرزند منصور دارای ۲۳۹۶ رای ماخوذه. عضو علی البدل اول، آقای سید مرتضی حسینی شادان فرزند سید جعفر ۲۱۴۲ رای ماخوذه. عضو علی البدل دوم، آقای اکبر نصیری فرزند گرزعلی دارای ۲۴۵۶ رای ماخوذه. عضو علی البدل سوم، آقای کاظم مقیمی گلی جان فرزند یعقوب دارای ۱۹۲۴ رای ماخوذه.

 شهرستان بهارستان

فرماندار بهارستان  گفت :حضور ارزشمند مردم در پای صندوقهای رای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میاندوره ای خبرگان رهبری برگ زرین دیگری در کارنامه افتخارات شما مردم انقلابی و مومن به شمار می رود. ومنتخبین ۳ شهر به شرح زیر است

نسیم شهر؛ اعضای اصلی ۹ نفر، اعضای علی البدل ۵ نفر 

منتخبین مردم نسیم شهر در پارلمان شهری مشخص شدند؛ اعضای اصلی: ۱-هدایت اله لطفی ۷۵۶۲ رای- ۲ – زهرا فیضی ۷۳۷۱ رای- ۳-  کریم قربان نژاد ۶۷۵۰ رای- ۳-  سعید آذرکیش ۶۴۶۹ رای- ۴ – مصطفی مغانلو ۶۴۲۴ رای- ۵ سعید قربانی ۵۵۷۷ رای- ۶ –  ولی‌اله درستکار ۵۵۱۹ رای -۷ – علی محمودزاده ۴۵۱۱ رای – ۸ – اسلام نیازمند ۴۳۶۸ رای.

اعضای علی‌البدل: ۱- حسین یوسفی ۴۳۲۵ رای- ۲ –  محمد عباسی ۴۲۵۰ رای – ۳ – بهروز آخوندی ۴۰۷۴ رای- ۴ – اصغر صبری ۳۷۶۸ رای- ۵ – مختار سعیدی ۳۷۶۱ رای

صالحیه؛ اعضای اصلی ۷ نفر، اعضای علی البدل ۳ نفر 

منتخبین مردم شهر صالحیه در پارلمان شهری مشخص شدند.

اعضای اصلی:- ۱- مهدی دهقان نیری ۵۸۸۵ رای- ۲ – سید مصطفی موسوی ۵۳۸۵ رای-  ۳ – محمود زرعی کار ۴۵۸۸ رای- ۴ – احمد علی جعفری ۴۵۱۴ رای- ۵ – جابر پناهی ۳۵۸۶ رای- ۶ – مریم شکری ۳۹۴۷ رای- ۷ –  عباسعلی آقامحمدی ۳۵۱۳ رای.

اعضای علی‌البدل:- ۱ – یحیی محرم نژاد ۲۸۵۹ رای- ۲-  حسین ناموران ۲۶۵۵ رای-  ۳ – بهبود اسدی ۲۵۶۶ رای

گلستان؛ اعضای اصلی ۹ نفر، اعضای علی البدل ۵ نفر

منتخبین مردم شهر گلستان در پارلمان شهری مشخص شدند:

اعضای اصلی: ۱-  غلامرضا عباسی ۴۸۸۲ رای- ۲ –  محمد علیزاده ۴۶۲۰ رای- ۳ – قاسم علیزاده ۴۲۴۵ رای-  ۴ – نادر سازور ۴۰۹۰ رای- ۵ – مهدی میرزایی ۳۳۲۲ رای- ۶ –  اصغر گنج خانی ۳۳۲۱ رای-  ۷- ناصر قربانی ۳۳۰۷ رای- ۸ – رقیه ابراهیمی ۳۱۶۹ رای- ۹ –  نیره قدیمی ۳۱۰۵ رای.

اعضای علی‌البدل:  ۱- مجتبی نقی‌زاده ۳۰۴۸ رای- ۲-  محمد زینتی ۲۸۷۲ رای-  ۳ – احسان ایرانشاهی ۲۸۱۷ رای- ۴ – رضا فرجپور ۲۸۰۴ رای-  ۵ – جعفر زندی ۲۷۲۳ رای.

شهرستان ملارد اعضای اصلی ۹ نفر، اعضلی علی البدل ۴ نفر

فرماندار ملارد با تشکر از حضور پرشور مردم در صحنه انتخابات نتایج منتخبین شهرستان ملارد و شهر صفادشت را به شرح زیر اعلام کرد:

اسامی منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی ملارد ۱_ مسعود بیات.  ۵۹۳۸  رای  _ ۲ – حاجعلی بحری. ۵۸۵۷ رای – ۳_سیدعلی مرزانی  ۴۱۹۱ رای. – ۴_میثم طاهرآبادی.   -۵ _امیر سلحشور.  ۳۷۱۲ رای – ۶ _حسن مولائی. ۳۴۲۳ رای – ۷ _ علی ابوالحسنی. ۳۴۰۵ رای.   – ۸_ مجتبی نوری.   ۳۳۸۳ رای  ۹ _یاسرکرمی. ۳۲۷۶ رای.

اعضای عدل البدال شورای شهرملارد ۱ _سیدمحمدطباطبایی حسنی.    ۳۲۰۵ رای. ۲_کریم چگینی. ۳۰۸۹ رای – ۳_ داورحضرت پور. ۳۰۴۳ رای.   ۴_سیدمحمدمیرفتحی زاده.  ۲۹۷۵ رای.

صفادشت؛ اعضای اصلی ۵ نفر، اعضای علی البدل ۳ نفر

اعضای اصلی ۱-آقای غلامحسین خدایار نام پدرغلامعلی دارای ۳۲۹۳ رأی ۲ -آقای محمد شیخ لر نام پدرمحرمعلی دارای ۲۹۶۹ رأی ۳ -آقای حمید ملکی نام پدرمحمد علی دارای ۲۹۴۹ رأی ۴ -آقای احسان زرگر نام پدرحسین دارای ۲۸۰۷ رأی ۵ -آقای علی سعادت زاده نام پدرعبدالله دارای ۲۷۷۸ رأی.

اعضای علی البدل ۱ -آقای جلال شکری نام پدرجمال دارای ۲۶۹۱ رأی ۲ -آقای روح اله شعبانی مشکول نام پدراسداله دارای ۲۴۰۲ رأی ۳ -آقای علی زرگر نام پدرعلی محمد دارای ۲۳۹۹ رأی

شهرستان قدس؛ اعضای اصلی ۹ نفر، اعضای علی البدل ۹ نفر، اعضای علی البدل ۵ نفر 

فرماندار شهرستان قدس نتیجه انتخابات این شهر را به شرح زیر اعلام کرد:

براساس اعلام ستاد انتخابات شهرستان قدس، آمار رسمی منتخبین ششمین دوره شورای اسلامی شهر به ترتیب بیشترین رای به شرح ذیل است:

اعضای اصلی: ۱- حسین چناقچی ۲- سمیه ملکی ۳- سعید ندیری اندبیلی ۴- حسین اشرفی ۵- اصلان مهینی ۶- حسینعلی مقدم ۷- سعید ششگل نژار ۸- علیرضا حمیدی ۹_ روح انگیز یوسفی.

اعضای علی البدل: ۱- داود گرجی ۲- محمد باقر قیومی گلستانی ۳- احمد قربانزاده ۴- سید محمد یحیی زاده کلور ۵- حسین خانمحمدی

همچنین در صورت اعلام نتایج شهرستان اسلامشهر از سوی مسئولین  این لیست بروزرسانی خواهد شد