نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر وحیدیه
نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهر وحیدیه

شهریاریها : تایج انتخابات شوراهای اسلامی شهروحیدیه به شرح ذیل می باشد. 1 مسعود ناجی 5633 2 سکینه حبیبی 4339 3 علیرضا خدادادی 3660 4 محمدرضا شیرعلی بیکی 3636 5 عباس شش دهی راد 3628 6 علی خزائی 3307 7 امیر فرد 3132 8 نصراله امینی 2876 9 حمید رستمی 2859 10 رضا بغدادی 2628 […]

13920217000119_PhotoAشهریاریها : تایج انتخابات شوراهای اسلامی شهروحیدیه به شرح ذیل می باشد.

1 مسعود ناجی 5633

2 سکینه حبیبی 4339

3 علیرضا خدادادی 3660

4 محمدرضا شیرعلی بیکی 3636

5 عباس شش دهی راد 3628

6 علی خزائی 3307

7 امیر فرد 3132

8 نصراله امینی 2876

9 حمید رستمی 2859

10 رضا بغدادی 2628

11 محمدرضا تهی دست 2392

12 حسن رضا کرمی 2206

13 محمد افشار 2190

14 علی صفائی یارعزیز 1979

15 مهدی هفت لنگی 1961

16 داود مغانی 1941

17 بهروز سلگی 1817

18 محسن محمودوند 1782

19 مجید بقائی 1757

20 بهزاد سلگی 1638

21 لیلا امینی سراب بادیه 1557

22 فهیمه عرب بافرانی 1492

23 مسعود افشار 1165

24 علی اکبر پردل پاشاکی 1041

25 رزاق کیانی 1003

26 احمد لطفی 982

27 کلثومه رحیمی 821

28 نادر بدیعی 805

29 محمود محمدی 743

30 محمد خراسانی 388

31 غلامرضا احمدی 158

32 مرتضی محمدی موسوی 88