نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر شهریار
نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر شهریار

شهریاریها : نتایج چهارمین دوره  انتخابات شوراهای اسلامی شهر شهریار به شرح ذیل اعلام می گردد. 1 حسین حق وردی 18565 2 علی محمدی 13737 3 فریدون وکیلی 13420 4 پرویز مرادی 11229 5 علی مهدور 11100 6 بهزاد درخشان 10560 7 جمشید فرجی اصل 9741 8 حکمعلی نجفی 9554 9 علی رضا رضایت 9205 […]

R13920324000047_PhotoAشهریاریها : نتایج چهارمین دوره  انتخابات شوراهای اسلامی شهر شهریار به شرح ذیل اعلام می گردد.

1 حسین حق وردی 18565

2 علی محمدی 13737

3 فریدون وکیلی 13420

4 پرویز مرادی 11229

5 علی مهدور 11100

6 بهزاد درخشان 10560

7 جمشید فرجی اصل 9741

8 حکمعلی نجفی 9554

9 علی رضا رضایت 9205

10 علیرضا صفرزاده 8663

11 یوسف قاسم زاده 8587

12 محمد کلهر 8308

13 مرتضی احمدی 8094

14 معین فروزنده بخش 7964

15 علی صادقی 7753

16 محمدعلی مقنیان 7707

17 منصور شهبازیان 7274

18 حاتم اسکندری 6916

19 جلیل زالی بیگی آغمیونی 6106

20 منوچهر عموئی فرد 6044

21 سیداسداله حسینی 5868

22 محمدرضا امینی 5827

23 علی نوری 5749

24 بهروز انصاری هروی 5711

25 فیروز سلیمانی 5559

26 فاطمه جعفری 5506

27 علی بغدادی 5488

28 مسعود باغبانی 5478

29 جعفرصادق محررذبیحی 5456

30 محمد اسدی 5428

31 مهدی زارعی 5255

32 مهدی مهدی زاده 5240

33 محمدجعفر محمدخانلو 4969

34 عین اله بهرامی 4893

35 سیدعلی خیابانی 4885

36 مجید سمالند 4785

37 احمد افتخاری 4704

38 ابراهیم افتخاری 4542

39 شهرام خواجه لوفرد 4320

40 حسین صفرزاده راد 4246

41 محمد معینی فر 4231

42 مقداد درخشان 4229

43 مژگان شعبانی 4210

44 محمد رحمن پور 4154

45 عادل تقوی 4092

46 مرتضی شیرمحمدی 4021

47 فاطمه رجبی 4007

48 هوشنگ شاه محمدی 3956

49 ناصر مهدیخانلو 3534

50 امین نوروزی 3517

51 مطلب نفر 3458

52 حمید رائیجی یانه سری 3453

53 اکبر جعفری پیرلر 3354

54 داود اصلانلو 3285

55 اصغر ستارزاده 3214

56 حسین افشار 3100

57 زهرا صادقی 3062

58 سهراب قهرمانی 3000

59 محمدرضا هاشم لو 2972

60 امیرعلی فردوسی 2884

61 غلامرضا ترابی 2841

62 علی نصیرلو 2795

63 مرتضی شاه مرادی 2561

64 طاهره لطفی 2437

65 محمود محمدی سنگجوئی 2409

66 زهرا ساعدی 2242

67 سمیه فرزانه 2193

68 سجاد رضائی 2068

69 سعید اله یاری باغ ناظری 2032

70 مهدی صادقی 1871

71 عقیل محمودی ورزنی 1863

72 طیب رضائی فر 1829

73 مصطفی خرقانی 1829

74 مرتضی سلمانی 1802

75 امیر خرقانی 1721

76 فرامرز عبادزاده دولت آباد 1645

77 حسین آبین 1580

78 مصطفی رسولی فر 1518

79 خلیل بابائی 1435

80 یوسف علی پور 1409

81 رضا قاسمی 1399

82 ابراهیم عبدالحسینی 1388

83 فرانک رسولی 1360

84 احمد زهرائی فر 1342

85 امیر هاشمی 1265

86 محمد حاصلی 1262

87 محمد ضیائی پور 1229

88 محمدرضا جعفری 1151

89 نسرین عمرانی 1046

90 نبی الله جعفری 991

91 عباس مسعودی 989

92 حسنیه سیافی 967

93 محمدتقی سپهری 884

94 کاظم مرادی 758

95 پرویز ایلخانی 694

96 محمد محمدی 672

97 محمود طاهری 575

98 علیرضا خوشنامی 543

99 محمد احمدنژاد 531

100 سیداصغر مصطفوی 456

101 مجید شیدائی دوزدوزانی 454

102 رضا پیری 404

103 قنبر حسین پور 319

104 محمدحسن سپهری خامنه 317

105 عبدالحمید رسولی 265

106 مجتبی ارجمندی 255

107 بهروز محرمی 186

108 امیر مقدم تبریزی 126

109 مهدی باقری ساری 87