نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهرصباشهر
نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهرصباشهر

شهریاریها : نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهرصباشهر به شرح ذیل می باشد. 1 محمد قنبری 5010 2 علی مشهدی 4485 3 ابراهیم سلطانمرادی 3999 4 علی فرجی 3990 5 منوچهر هاشم پور 3956 6 مرتضی گل یخ 3822 7 حمیدرضا تاجیک 3688 8 حسینعلی سالاری 3465 9 حبیب اله همدانی 3361 10 منصور فرهنگ دهقان […]

13920217000119_PhotoAشهریاریها : نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهرصباشهر به شرح ذیل می باشد.

1 محمد قنبری 5010

2 علی مشهدی 4485

3 ابراهیم سلطانمرادی 3999

4 علی فرجی 3990

5 منوچهر هاشم پور 3956

6 مرتضی گل یخ 3822

7 حمیدرضا تاجیک 3688

8 حسینعلی سالاری 3465

9 حبیب اله همدانی 3361

10 منصور فرهنگ دهقان 3215

11 موسی شیری 3091

12 غلامرضا کاظمی قباق تپه 2933

13 علیرضا حلاجی قهی 2913

14 علی رمضانخانی 2873

15 سردار اژدری 2794

16 سیدمحمد صادقی 2588

17 مسعود مهران زاد 2562

18 علی برزگری 2522

19 زهرا میناخانی 2503

20 علی جعفربگلو 2424

21 علی قدیانلو 2371

22 رحمن لطف الهی 2278

23 عباس مرادی 2212

24 مهدی قاسم لی 2054

25 صفر گودرزیان 2004

26 بهزاد نوروزی 1825

27 بهروز قره داغی 1760

28 نسرین میرزائی 1757

29 روح اله جانقلی 1591

30 اعظم جبلی موفق 1481

31 ایمانعلی قاسمی قاسمکندی 1414

32 گلی مولائی شیخطبقی 1183

33 علی نیاستو 1075

34 هادی محمدی 957

35 سمیه راهی 950

36 اباذر غفاری 853

37 رضا بغدادی 280

38 علیرضا رضائی 278

39 میرمحمدرضا سیدی پارچین 261

40 مصطفی خلج 213

41 محمدکاظم جباری 169

42 مهدی ناظمی 144