نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان ملارد
نتایج انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان ملارد

شهریاریها : رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات شهرستان ملارد، لیست رسمی منتخبین شورای شهر ملارد را اعلام کرد.  به گزارش خبرگزاری مهر، امینی راد اظهار داشت: تعداد کل شعب اخذ رای در شهر ملارد 93 شبعه بود که با حضئور حداکثری و پرشور مردم ملارد، از بین 154 هزار و 300 تعرفه و […]

ستادشهریاریها : رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات شهرستان ملارد، لیست رسمی منتخبین شورای شهر ملارد را اعلام کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، امینی راد اظهار داشت: تعداد کل شعب اخذ رای در شهر ملارد 93 شبعه بود که با حضئور حداکثری و پرشور مردم ملارد، از بین 154 هزار و 300 تعرفه و برگه تحویل شده به این شعب، تعداد 93 هزار و 879 برگ رای صحیح شمرده شد.

رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی انتخابات ملارد تعداد کل بر گه های ماخوذه را 104 هزار و 784 رای، تعداد آرای باطله غیر ماخوذه را ۴۱رای، تعداد آرای باطله ماخوذه را ده هزار و 905 رای و تعداد برگ رای داخل صندوقها را 104 هزار و 825 رای اعلام کرد.

این مسئول لیست نهایی نامزدهای چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر ملارد به استناد صورتجلسه نتایج اخذ رای انتخابات این شهر را به شرح ذیل اعلام کرد:

علیرضا  جمور مشهور به جمهور فرزند بختیار، تعداد آرا 12 هزار و 408

الهه حیات بینی فرزند کریم تعداد آرا 11 هزار و 106

عوض عشایرپور فرزند صمد تعداد آرا هفت هزار و 633

سید علی مرزانی فرزند سید حیدر تعداد آرا هفت هزار و 607

سید محمدکاظم  زمانی مشهور به دکتر زمانی فرزند سید مرتضی تعداد آرا هفت هزار و 589

داور حضرت پور مشهور به حضرتی فرزند عزت تعداد آرا شش هزار و 963

محرم خلج مشهور به محرم فرزند محمد ابراهیم تعداد آرا شش هزار و 766

سید مهدی سید لر  فرزند سیدحسن تعداد آرا شش هزار و 664

نرگس مشعشعی فرزند عبدالحمید تعداد آرا شش هزار و 398

حسین بیات فرزند محمد علی تعداد آرا شش هزار و 351

محبوب اکبری فرزند نصیر تعداد آرا شش هزار و 287

معصومه بیات فرزند حسین تعداد آرا پنج هزار و 899

حاج علی بحری مشهور به حاجی فرزند احمد تعداد آرا پنج هزار و 756