نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی در شهرستان شهریار
نتایج نهایی انتخابات شورای اسلامی در شهرستان شهریار
نتایج انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر در شهرستان شهریار اعلام شد.

به گزارش شهریاریها ، طاهری فرماندار شهریار پس از پایان فرایند شمارش آرا گفت:انتخابات به عنوان شاخصه و مظهر مردم‌سالاری از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است و در طول این چهار دهه مردم همواره با حضور در صحنه انتخابات، ضمن مایوس ساختن دشمن، سرنوشت سیاسی کشور را تعیین کرده‌اند.

وی گفت:به استناد صورتجلسات شعب ثبت نام و اخذ رای انتخابات شورای اسلامى شهر در شهرستان های شهریار و منضمات
مربوط که پیوست است نتیجه انتخابات در شهرهای شهریار، باغستان، اندیشه، وحیدیه، فردوسیه، شاهد شهر و صبا شهر و به شرح زیر مى باشد :

اعضا اصلی شورای شهر شهریار:

۱ – میلاد اسمعیل زاده نام پدر محمد حسین دارای ۱۱۳۳۹ رای

۲ – فریدون وکیلی نام پدر حکم علی دارای ۹۱۳۶ رای

۳ – حسین راد نام پدر برات دارای ۸۹۹۰ رای

۴ – داوود اخباری نام پدر علی اشرف دارای ۸۸۸۵ رای

۵ -طیب حیدری نام پدر قدرت اله دارای ۸۶۶۵ رای

۶ – علی صادقی نام پدر ولی اله دارای ۸۱۵۲ رای

۷ – میثم قربانی نام پدر منصور دارای ۷۹۲۳ رای

۸ – یوسف قاسم زاده نام پدر جبار دارای ۷۸۴۶ رای

۹ – رضا حاجی نام پدر فرضعلی دارای ۷۳۳۱ رأی

اعضا علی البدل شورای شهر شهریار:

۱- مرتضی احمدی نام پدر ارجعلی دارای ۷۲۲۵ رای

۲ – امیر مرادی نام پدر قاسم دارای ۶۷۱۷ رای
۳ – خانم فرشته عابدلو نام پدر اسمعلی دارای ۶۵۵۶ رای

۴ – میثم جعفری نام پدر ابوالفضل دارای ۶۴۲۱ رای

۵ – حکمعلی نجفی نام پدر محمد دارای ۶۰۰۹ رای

۶ – علی مهدور نام پدر حیدر دارای ۵۹۵۲ رأی

 

شهر شهریار
شهر باغستان
شهر اندیشه
شهر وحیدیه
شهر فردوسیه
شهر صبا شهر
شهر شاهد شهر