نتایج آرای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر فردوسیه
نتایج آرای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر فردوسیه
نتایج ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر فردوسیه به شرح ذیل اعلام می گردد.

برای دانلود کلیک کنید

شهر فردوسیه