نتایج آرای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان
نتایج آرای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان
نتایج ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر باغستان به شرح ذیل اعلام می گردد.

برای دیدن لیست دانلود کنید

شهر باغستان

 

نتایج آرای انتخابات شورای اسلامی شهر باغستان