نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که ایران با “سلاح هسته ای” و موشک‌های دقیق و از طریق نیرو‌های نیابتی اسرائیل را تهدید می‌کند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که ایران با "سلاح هسته ای" و موشک‌های دقیق و از طریق نیرو‌های نیابتی اسرائیل را تهدید می‌کند.