رجب طیب اردوغان و کمال کلیچدار اوغلو، نامزدهای پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در توییتر مبارزه انتخاباتی خود را درحالی که شمارش آرا رو به پایان است، ادامه می‌دهند!…

رجب طیب اردوغان و کمال کلیچدار اوغلو، نامزدهای پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در توییتر مبارزه انتخاباتی خود را درحالی که شمارش آرا رو به پایان است، ادامه می‌دهند!