نایب رییس هیئت مدیره باشگاه شهر خودرو گفت: گزینه‌های مختلفی را پیش‌رو داشتیم و در نهایت تصمیم به انتخاب بختیاری‌زاده برای هدایت تیم را گرفتیم….

نایب رییس هیئت مدیره باشگاه شهر خودرو گفت: گزینه‌های مختلفی را پیش‌رو داشتیم و در نهایت تصمیم به انتخاب بختیاری‌زاده برای هدایت تیم را گرفتیم.