یک منبع امنیتی در دیالی از ناکام گذاشتن حمله داعش در جنوب بعقوبه خبر داد.

یک منبع امنیتی در دیالی از ناکام گذاشتن حمله داعش در جنوب بعقوبه خبر داد.