اقتصاد نیوز : قیمت طلا در هفته گذشته نتوانست از مرز 1800 دلار عبور کند که تحلیل‌گران علت این مسئله را تقویت شاخص دلار عنوان می‌کنند.

اقتصاد نیوز : قیمت طلا در هفته گذشته نتوانست از مرز 1800 دلار عبور کند که تحلیل‌گران علت این مسئله را تقویت شاخص دلار عنوان می‌کنند.