قیمت دلار آمریکا در شروع معاملات امروز روی 27 هزار و 380 تومان قرار گرفت. قیمت دلار در ادامه معاملات رشد کرد و تا 27 هزار و 500 تومان نیز بالا رفت.

قیمت دلار آمریکا در شروع معاملات امروز روی 27 هزار و 380 تومان قرار گرفت. قیمت دلار در ادامه معاملات رشد کرد و تا 27 هزار و 500 تومان نیز بالا رفت.