قیمت دلار در شروع معاملات امروز 27 هزار و 400 تومان بود. تحلیل‌گران در این مرحله مرز 27 هزار و 500 تومان را برای دلار مهم تلقی می‌کنند.

قیمت دلار در شروع معاملات امروز 27 هزار و 400 تومان بود. تحلیل‌گران در این مرحله مرز 27 هزار و 500 تومان را برای دلار مهم تلقی می‌کنند.