تیم فوتبال اینتر در هفته چهاردهم سری آ به یک پیروزی پُرگل مقابل ناپولی دست یافت.

تیم فوتبال اینتر در هفته چهاردهم سری آ به یک پیروزی پُرگل مقابل ناپولی دست یافت.