حمید معصومی نژاد خبرنگار سابق صدا و سیما در تازه ترین ویدیو به سراغ هموطنی رفت که در شهر رم برای ایتالیایی ها نان و پنیر البته به سبک ایتالیایی سرو می‌کند. روش تهیه این نان و پنیر را می‌بینید….

حمید معصومی نژاد خبرنگار سابق صدا و سیما در تازه ترین ویدیو به سراغ هموطنی رفت که در شهر رم برای ایتالیایی ها نان و پنیر البته به سبک ایتالیایی سرو می‌کند. روش تهیه این نان و پنیر را می‌بینید.