با آغاز ماه محرم و رواج دوباره هیئات و دسته‌های عزاداری، صدای نوحه مداحان بیشتر از تمام روزهای سال از بلندگوها پخش می‌شود.

با آغاز ماه محرم و رواج دوباره هیئات و دسته‌های عزاداری، صدای نوحه مداحان بیشتر از تمام روزهای سال از بلندگوها پخش می‌شود.