ستاره تیم فوتبال پرسپولیس در بازی مقابل الشارجه علاوه بر ورود به باشگاه ۲۰۰ تایی نامش در کنار علی کریمی ثبت شد.

ستاره تیم فوتبال پرسپولیس در بازی مقابل الشارجه علاوه بر ورود به باشگاه ۲۰۰ تایی نامش در کنار علی کریمی ثبت شد.