نام بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران کنار بهترین‌های جهان قرار گرفت.

نام بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران کنار بهترین‌های جهان قرار گرفت.