با پیگیری‌های مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس و با همکاری شهردار شیراز، شورای شهر شیراز و شهرداری منطقه ۹ یکی از خیابان‌های اصلی شهرک سامان شیراز بنام شهدای محیط بان نامگذاری شد….

با پیگیری‌های مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس و با همکاری شهردار شیراز، شورای شهر شیراز و شهرداری منطقه ۹ یکی از خیابان‌های اصلی شهرک سامان شیراز بنام شهدای محیط بان نامگذاری شد.