نامگذاری استادیوم ۵۰۰۰ نفری باغستان به نام جاودان “سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

رئیس شورای اسلامی شهرباغستان از نامگذاری استادیوم و مجموعه فرهنگی،ورزشی ۵۰۰۰ نفری بنام جاودان "سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خبرداد.

به گزارش شهریاریها ، مهندس جلال امامی گفت: به مناسبت شهادت سردار سرافراز سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی،به منظور قدرشناسی و پاسداشت رشادتها و ایثارگری های آن سردار بزرگ با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر، استادیوم و مجموعه فرهنگی و ورزشی ۵۰۰۰نفری که هم اکنون درحال احداث میباشد، به نام ” سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ” نامگذاری گردید.