نامگذاری استادیوم ۵۰۰۰ نفری باغستان به نام جاودان “سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
نامگذاری استادیوم ۵۰۰۰ نفری باغستان به نام جاودان “سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
رئیس شورای اسلامی شهرباغستان از نامگذاری استادیوم و مجموعه فرهنگی،ورزشی ۵۰۰۰ نفری بنام جاودان "سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خبرداد.

به گزارش شهریاریها ، مهندس جلال امامی گفت: به مناسبت شهادت سردار سرافراز سپهبد شهیدحاج قاسم سلیمانی،به منظور قدرشناسی و پاسداشت رشادتها و ایثارگری های آن سردار بزرگ با تصویب اعضای شورای اسلامی شهر، استادیوم و مجموعه فرهنگی و ورزشی ۵۰۰۰نفری که هم اکنون درحال احداث میباشد، به نام ” سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ” نامگذاری گردید.