وزیر بهداشت در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با تقدیر و تشکر از حمایت‌های ایشان نوشت: مدافعین سلامت در کنار دیگر عزیزان دست‌آوردی شگرف در اوج تحریم و تنگدستی نثار ملت شریف ایران کردند….

وزیر بهداشت در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با تقدیر و تشکر از حمایت‌های ایشان نوشت: مدافعین سلامت در کنار دیگر عزیزان دست‌آوردی شگرف در اوج تحریم و تنگدستی نثار ملت شریف ایران کردند.