معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری از ارسال نامه پادشاه عربستان سعودی به رییس جمهوری برای سفر رسمی به این کشور خبر داد.

معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری از ارسال نامه پادشاه عربستان سعودی به رییس جمهوری برای سفر رسمی به این کشور خبر داد.