چندین سناتور آمریکایی طی نامه‌ای به رافائل گروسی خواستار ادامه فعالیت‌های پادمانی این نهاد علیه ایران شده‌اند.

چندین سناتور آمریکایی طی نامه‌ای به رافائل گروسی خواستار ادامه فعالیت‌های پادمانی این نهاد علیه ایران شده‌اند.