باشگاه استقلال امروز اعتراض خود را بابت رشید مظاهری دروازه‌بان خود به فدراسیون فوتبال ارسال خواهد کرد.

باشگاه استقلال امروز اعتراض خود را بابت رشید مظاهری دروازه‌بان خود به فدراسیون فوتبال ارسال خواهد کرد.