سایت یوفا از 4 نامزد اصلی کسب عنوان بهترین بازیکن هفته اول لیگ قهرمانان اروپا پرده برداشت./

سایت یوفا از 4 نامزد اصلی کسب عنوان بهترین بازیکن هفته اول لیگ قهرمانان اروپا پرده برداشت./