دلیل این تاخیر ماموریت ماه Intuitive Mission است که روز چهارشنبه از سکوی پرتاب کیپ کاناورال انجام شد.
The post ناسا زمان مأموریت سرنشین‌دار Crew-8 اسپیس ایکس را دوباره به تعویق انداخت appeared first on دیجیاتو.

دلیل این تاخیر ماموریت ماه Intuitive Mission است که روز چهارشنبه از سکوی پرتاب کیپ کاناورال انجام شد.

The post ناسا زمان مأموریت سرنشین‌دار Crew-8 اسپیس ایکس را دوباره به تعویق انداخت appeared first on دیجیاتو.