افزایش تورم در آمریکا بسیار جدی شده و براساس اعلام آمار وزارت کار این کشور تنها در ماه اکتبر شاخص قیمت مصرف کننده نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 درصد رشد کرده و تورم به بیشترین میزان 31 سال گذشته رسیده است، همین مسئله نارضایتی هایی بین مردم ایجاد کرده …

افزایش تورم در آمریکا بسیار جدی شده و براساس اعلام آمار وزارت کار این کشور تنها در ماه اکتبر شاخص قیمت مصرف کننده نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 درصد رشد کرده و تورم به بیشترین میزان 31 سال گذشته رسیده است، همین مسئله نارضایتی هایی بین مردم ایجاد کرده و آنها می گویند دخل و خرج آنها با هم نمی خواند ضمن اینکه چشم انداز مثبتی هم به آینده اقتصاد این کشور ندارند در راس اینها وزیر خزانه داری آمریکا، می گوید تورم آمریکا حداقل تا سال آینده ادامه می یابد.