سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان معتقد است که بازیکنان از شرایط آرمانی به دور هستند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان معتقد است که بازیکنان از شرایط آرمانی به دور هستند.