فایننشال تایمز امروز (جمعه) از قول منابع مطلع گزارش کرد، مرکز فرماندهی پشتیبانی و توانمندسازی مشترک ناتو در آلمان در حال تهیه طرحی برای استقرار نیروهای ائتلاف در سراسر اروپا از جمله پشتیبانی و تقویت آنها در صورت درگیری با روسیه است….

فایننشال تایمز امروز (جمعه) از قول منابع مطلع گزارش کرد، مرکز فرماندهی پشتیبانی و توانمندسازی مشترک ناتو در آلمان در حال تهیه طرحی برای استقرار نیروهای ائتلاف در سراسر اروپا از جمله پشتیبانی و تقویت آنها در صورت درگیری با روسیه است.