معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان از عدم توانایی شهرداری‌های برخی شهرهای کوچک این استان در اجرای پروژه‌های عمرانی خبر داد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان از عدم توانایی شهرداری‌های برخی شهرهای کوچک این استان در اجرای پروژه‌های عمرانی خبر داد.